Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky www.littering.cz (dále jen „Webová stránka”).

Cookies

  • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Pokud chcete nastavit/upravit nebo zcela zablokovat ukládání jednotlivých cookies pro všechny weby, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním některých cookies však přijdete na webu www.littering.cz o uváděné funkcionality popsané níže.
  • Souhlasem s ukládáním souborů cookies bez dalších úprav souhlasíte s uchováváním všech cookies uvedených níže. Technicky nutné cookies zajišťují základní funkčnost stránek a budeme je ukládat vždy na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu.
    Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit ZDE

Technicky nutné

Zdroj Životnost Účel
EKO-KOM, a.s. Vetšina do zavření prohlížeče, ostatní max 1 rok. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky. Také ukládají požadavky na služby, jako je nastavení Vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů, nastavení upozornění, či nastavení jazyka stránky.

Výkon

Zdroj Životnost Účel
Google Analytics 2 roky Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly: Google Analytics – monitorování návštěvy webových stránek. Informace vygenerované souborem cookies(s) o užívání stránky mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání www.littering.cz a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno níže nebo změnit příslušné nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce webu www.littering.cz. Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech našich webech, navštivte prosím tento odkaz. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde. Informace o cookies využívaných Google Analytics získáte tady.
Facebook pixel 90 dní Jedná se o měřící kód, podobný Google Analytics. Odesílá údaje o návštěvnosti a splněných konverzích na našem webu. Bližší informace o využívání cookies naleznete zde
Hotjar 2 roky Hotjar je nástroj, který měří chování návštěvníků Vašeho webu. Podobá se Google Analytics. Poskytuje údaje o tom, jak se lidé na webu pohybují, na co a kam klikají – takzvané heatmapy.

Marketing

Zdroj Životnost Účel
Youtube.com 2 roky Na webové stránce www.littering.cz využíváme služeb serveru Youtube.com poskytovanou společností Google, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na webu www.littering.cz. Více naleznete zde
Facebook SDK 5 let Na webu www.littering.cz používáme Facebook pluginy Share a Like box pro zobrazení feedu příspěvků a možnost sdílení stránky v rámci Facebooku. Bližší informace o využívání cookies naleznete zde.
Seznam.cz Retargeting 1 měsíc Retargeting je funkce systému Sklik určená k oslovení uživatelů, kteří již jednou navštívili naše stránky. Díky tomuto nástroji můžeme svou reklamu zacílit na uživatele. Bližší informace o využívání cookies naleznete zde.

Technická data k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).
Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňujícími analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech mimo EU.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.
Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem, nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.
Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

  1. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
  2. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky.
Tyto záložky jsou na webu www.littering.cz umístěny ve formě tlačítek, které umožňují sdílení článku na odpovídajících sociálních sítích a také jako odkazy na odpovídající sociální sítě.
Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě.
Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím Prohlášení o nakládání s osobními daty.
Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně Prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu.
Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Přímý marketing

Pokud si přejete odebírat některý z našich zpravodajů, budeme od Vás potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s odběrem zpravodaje.
Tato data nebudou poskytnuta třetím stranám.
Při registraci k odběru zpravodaje uložíme kromě Vaší e-mailové adresy i Vaši IP adresu a datum a čas registrace.
Uložení těchto dat slouží pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije Vaši e-mailovou adresu a registruje se k odběru zpravodaje bez Vašeho vědomí.
Svůj předchozí souhlas s uložením těchto dat a Vaší e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat.
Odvolání může být provedeno pomocí odkazu ve zpravodaji, nebo zasláním odvolání na kontakty uvedené ve zpravodaji, nebo níže v tomto dokumentu.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice, ale také v cloudových úložištích společnosti Google mimo EU.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme.
Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Osobní údaje nebudou dalším osobám zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.
Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce (EKO-KOM, a.s.), nebo zpracovatele (Jiří Najfus, IČO: 876 72 782)  o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů).
Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).
Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na littering@najfus.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 1. 2022.